Reference

Bohaté zkušenosti s úpravou vodních toků, hydrotechnickými objekty i realizací kanalizací a čistíren odpadních vod si můžete prohlédnout v našem přehledu referencí.

Hrazení bystřin

Velenický potok, ř.km 0,000-1,500

Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Ohře

Celkové náklady díla 3.534.300,26 Kč bez DPH

Protipovodňová opatření Hrachovka

Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Vltavy

Celkové náklady díla 3.961.325,00 Kč bez DPH

Bouřlivý potok, ř.km 17,740-17,840, Mikulov – rekonstrukce koryta

Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Ohře

Celkové náklady díla 1.205.893,70 Kč bez DPH

Revitalizace toků

Revitalizace Svitávky, Velenice, ř.km 7,750-9,300

Povodí Ohře, s.p.

Celkové náklady díla 3.199.203,69 Kč bez DPH

Revitalizace toku Svitávky, Božíkov, ř.km 1,600-2,400

Povodí Ohře, s.p.

Celkové náklady díla 5.280.461,18 Kč bez DPH

Revitalizace Hradiště IIB

Zemědělská vodohospodářská správa

Celkové náklady díla 2.199.185,00 Kč bez DPH

Kanalizace a ČOV

ČOV Chyňava – rekonstrukce

HST Hydrosystémy s.r.o.

Celkové náklady stavební části díla 4.291.509,26 Kč bez DPH

Duchcov Husova – rekonstrukce kanalizace

Obec Duchcov

Celkové náklady díla 3.805.329,71 Kč bez DPH

Statenický mlýn centrum IISO020 Retenční nádrž

Metrostav a.s. divize 3

Celkové náklady objektu 2.628.335,83 Kč bez DPH

Opevnění břehů

VD Myslivny – odpadní koryto bezpečnostního přelivu-oprava opevnění

Povodí Ohře, s.p.

Celkové náklady díla 2.336.205,22 Kč bez DPH

OPŠ Bystrá – rekonstrukce koryta pod hasičárnou v Novém Oldříchově (16,000-16,950)

Povodí Ohře, s.p.

Celkové náklady díla 14.881.461,46 Kč bez DPH

Oprava povodňové škody Zákolanského potoka v ř.km 20,20-20,28 (k.ú.Běloky)

Obec Běloky

Celkové náklady díla 1.172.470,45 Kč bez DPH

Rybí přechody

MVE Vrchlabí – ř.km 1074,945 (Labe) SO04 Rybí přechod

Erika s.r.o.

Celkové náklady objektu 3.023.403,45 Kč bez DPH

Jez Tuhnice, Ohře ř.km 178,32 – rekonstrukce SO02 Levobřežní propust

Povodí Ohře, s.p.

Celkové náklady objektu 1.612.066,49 Kč bez DPH

VT Rolava – revitalizace stupně v Nové Roli

Povodí Ohře, s.p.

Celkové náklady díla 1.816.191.31 Kč bez DPH

Jezy

Jizera, jez Malá Skála, obnova přelivné plochy

Povodí Labe, s.p.

Celkové náklady díla 10.524.294,59 Kč bez DPH

Jez Tuhnice, Ohře, ř.km 178,32 – rekonstrukce

Povodí Ohře, s.p.

Celkové náklady díla 12.870.693,72 Kč bez DPH

Jez Kacéřovký mlýn - dostavba

MVE Kacéřovský mlýn, s.r.o.

Celkové náklady dostavby díla 2.600.000,00 Kč bez DPH

Rybníky

Velký rybník ve Slušticích

Sdružení Mahová Wopršálek

Celkové náklady díla 6.644.233,00 Kč bez DPH

Oprava rybníka Velký Pálenec v k.ú. Vrbno

Dvůr Lnáře, spl. s r.o.

Celkové náklady díla 4.843.881,00 Kč bez DPH

Revitalizace vodní plochy Černá voda

Lesy České republiky – Krajské ředitelství Karlovy Vary

Celkové náklady díla 2.393.897,00 Kč bez DPH

  • Brandýská 763
  • Jirny
  • 250 90
  • vedle č.p. 285
  • mapa

Kontaktní osoby

Napište nám

Povinná pole

Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zodpovězení mého dotazu. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde.